Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
A grafikon mutatja, hogy ... elkezdett folyamatosan emelkedni, elérve a tetőpontot a .... és lecsökkent a .... szintjéig.
Per descrivere un trend in un grafico
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
A diagram szerint a ... száma élesen nőtt ... és ... között, mielőtt visszaugrott volna az eredeti szintre.
Per descrivere un trend in un grafico
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
A grafikon .... állandó szintjét mutatja
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
V obrázku je obsažen(a)...
Ezen belül a kép tartalmaz ...
Per la descrizione di una figura
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
A diagram ábrázolja, hogy ...-ból/ből több volt ... és ... között, mint ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
A diagram a ...-t képviseli, így azt mutatja. hogy ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Tvar grafu ukazuje, že...
A grafikon alakja azt mutatja, hogy ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Egyértelműen látható mintája van a grafikonnak, ami azt jelentheti, hogy ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
A grafikon segítségével így megmondható előre, hogy ...
Per esporre una previsione basata su un trend
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Többféleképpen lehet értelmezi a grafikont. Először is azt mutatja, hogy ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Testo esplicativo del diagramma
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Az .... ábra azt mutatja, hogy ....
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... zkoumá...
A ... diagram azt elemzi, hogy ...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... znázorňuje
A ... diagram azt ábrázolja, hogy ...
Testo esplicativo del diagramma