Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Graficului arată că...a început să crească constant, atingând punctul maxim la...şi stabilizându-se apoi la nivelul de...
Per descrivere un trend in un grafico
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
Conform diagramei, numărul de...a crescut semnificativ între...şi... înainte de a scădea la nivelul său obişnuit.
Per descrivere un trend in un grafico
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Graficele arată o aplatizare la nivelul de...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
V obrázku je obsažen(a)...
Această imagine conţine...
Per la descrizione di una figura
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
În diagramă este reprezentat faptul că între..şi...au fost mai multe/mai mulţi...decât...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Această diagramă reprezintă...şi, prin urmare, arată...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Tvar grafu ukazuje, že...
Forma graficului demonstrează că...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Graficul are o formă bine definită şi aceasta poate fi interpretată ca însemnând...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Graficul poate de asemenea să ne ajute să prezicem...
Per esporre una previsione basata su un trend
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Putem interpreta graficul din mai multe perspective. Dintr-o perspectivă el ne arată faptul că...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figura...reprezintă...
Testo esplicativo del diagramma
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figura...arătând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... zkoumá...
Diagrama...exprimând...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... znázorňuje
Diagrama...reprezentând...
Testo esplicativo del diagramma