Danese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
Grafen viser at... startede med at stige støt, toppede ved..., og fladede ud ved et niveau på...
Per descrivere un trend in un grafico
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
I følge diagrammet, er antallet af... steg markant mellem... og..., før det dykkede ned til det oprindelige niveau.
Per descrivere un trend in un grafico
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
Grafen viser et plateau ved niveauet...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
V obrázku je obsažen(a)...
Billedet indeholder...
Per la descrizione di una figura
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
Diagrammet skildrer at der var mere... end... mellem... og...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
Diagrammet repræsentere... og det viser derfor at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Tvar grafu ukazuje, že...
Grafens facon demonstrerer at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
Grafen har et tydeligt defineret mønster, og dette kan forståes som at...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
Grafen kan derfor bruges til at forudsige...
Per esporre una previsione basata su un trend
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
Man kan fortolke grafen på adskillige måder. For det første viser det...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
Figur... repræsenterer...
Testo esplicativo del diagramma
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
Figur... viser...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... zkoumá...
Diagram... undersøger...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... znázorňuje
Diagram... skildrer...
Testo esplicativo del diagramma