Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

Graf ukazuje, že... začal(a) stabilně stoupat, dosáhl(a) maxima v..., a vyrovnal(a) se na úroveň...
该图表显示,...开始稳步上升,最高达到...,并在...水平保持平稳
Per descrivere un trend in un grafico
Podle daného diagramu prudce vzrostl počet ... mezi... a..., než vrátil zpět na původní úroveň.
据此图表,...的量在...至...期间急剧上升,之后又跌回到原来的水平。
Per descrivere un trend in un grafico
Dané grafy znázorňují vyrovnaný stav na úrovni...
图表显示在...水平下保持稳定
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
V obrázku je obsažen(a)...
图片中包含...
Per la descrizione di una figura
Diagram znázorňuje vyšší úroveň..., než... mezi... a ...
该图表显示,...至...期间,...比...多
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

Tento diagram vyjadřuje..., a tak ukazuje, že/jak...
图表表明...,因此得出...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Tvar grafu ukazuje, že...
图表的变化表明...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Je zde zřetelně vidět schéma grafu, které může být vykládáno tak, že ...
图中有明确的分布模式,这意味着...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
Tento graf může být tedy použit k předpovědi...
因此,该图表可以用来预测...
Per esporre una previsione basata su un trend
Tento graf může být interpretován několika způsoby. Za prvé se ukazuje...
有多种方式可以解释此图表,首先,它表明...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

Údaj/Počet/Číslo... představuje...
数字...代表...
Testo esplicativo del diagramma
Údaj/Počet/Číslo... ukazuje...
数字...表示...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... zkoumá...
示图...表示...
Testo esplicativo del diagramma
Diagram... znázorňuje
示图...描绘...
Testo esplicativo del diagramma