Turco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Grafiğe göre ... tırmanışa geçmiş durumda, ... noktasında zirve yapıyor ve ... noktasında sabitleşmeye başlıyor.
Per descrivere un trend in un grafico
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Diyagrama göre ..., ... ve ... noktaları arasında normal seyrine dönmeden önce keskin bir yükseliş yaşıyor.
Per descrivere un trend in un grafico
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Grafikler ... seviyesinde bir plato oluşumuna işaret ediyorlar.
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
تحتوي الصورةُ على...
Resmin içinde ... de dahil durumda.
Per la descrizione di una figura
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Diyagrama bakarsak ... ve ... arasında ...'dan daha çok ... bulunmakta.
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
...'ı sunan bu diyagram sonuç olarak gösterir ki ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Grafiğin sahip olduğu bu şekil...'i gösteriyor.
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Grafik için açıkça belirtilmiş bu kalıptan şunu çıkarabiliriz ki ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Bu grafik ...'in tahmininde kullanılabilir.
Per esporre una previsione basata su un trend
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Bu grafik birçok yolla açıklanabilir. Birinci olarak grafik ...'i gösteriyor.
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

الشكل... يمثل...
... figürü ...'yi temsil ediyor.
Testo esplicativo del diagramma
الشكل... يبيّن...
... figürü ...'i gösteriyor.
Testo esplicativo del diagramma
الرسم التوضيحي... يدرس...
... diyagramı ...'ı inceliyor.
Testo esplicativo del diagramma
الرسم التوضيحي...يصوّر...
... diyagramı ...'ı resmediyor.
Testo esplicativo del diagramma