Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Diagrammet visar att ... stadigt började klättra och nådde en topp av ... för att sedan plana ut till en nivå av ...
Per descrivere un trend in un grafico
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Enligt diagrammet ökade antalet ... kraftigt mellan ... och ... innan det dök tillbaka till sin ursprungliga nivå.
Per descrivere un trend in un grafico
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Diagrammen visar en utjämning i nivå med ...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
تحتوي الصورةُ على...
Bilden visar ...
Per la descrizione di una figura
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Diagrammet illustrerar att det fanns mer ... än ... mellan ... och ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Diagrammet representerar ... och påvisar därför att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Formen på diagrammet visar på att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Det finns ett klart definierat mönster i diagrammet, och detta kan tolkas som att ...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Grafen kan således användas för att förutsäga ...
Per esporre una previsione basata su un trend
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Man kan tolka diagrammet på flera sätt. För det första visar det ...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

الشكل... يمثل...
Figur ... respresenterar ...
Testo esplicativo del diagramma
الشكل... يبيّن...
Figur ... visar ...
Testo esplicativo del diagramma
الرسم التوضيحي... يدرس...
Diagram ... undersöker ...
Testo esplicativo del diagramma
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Diagram ... skildrar ...
Testo esplicativo del diagramma