Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Grafici, immagini e diagrammi

Grafici, immagini e diagrammi - Descrizione

يبيّن الرسم البيانيّ أنّ... بدأ في الارتفاع بشكل مطّرد، وبلغ الذروة في...، واستقرّ عند مستوى...
Wykres pokazuje, że... zaczęło systematycznie wzrastać, osiągając w... by wyrównać do poziomu...
Per descrivere un trend in un grafico
وِفْقَ الرسم التوضيحي، فإن عدد ... قد ارتفع بشكل حاد بين... و...، قبل الانزلاق مرّة أخرى إلى مستواه الأصلي.
Zgodnie z wykresem, liczba... wzrosła gwałtownie pomiędzy... a ..., by raptownie powrócić do początkowego poziomu.
Per descrivere un trend in un grafico
تبين الرسومات البيانية منحنى الهضبة على مستوى...
Wykres pokazuje niezmienny poziom...
Usato per descrivere la stabilizzazione dei dati
تحتوي الصورةُ على...
Rysunek zawiera...
Per la descrizione di una figura
يبيّن هذا الرسم التوضيحي أنه كان هناك... أكثر من... بين.... و...
Diagram pokazuje, że więcej było... niż... pomiędzy... a ...
Per descrivere le informazioni contenute in un diagramma

Grafici, immagini e diagrammi - Interpretazione

يمثّل الرسم التوضيحي... وبالتالي فهو يبيّنُ أنّ...
Ten diagram przedstawia... , a ponadto pokazuje, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
يُوَضِّحُ شكلُ الرسم البيانيّ أنّ...
Z kształtu wykresu wynika, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
للرسم البياني شكلٌ واضح المعالم ونستطيع أن نتأوّل هذا على أساس أنه يعني...
Widoczna na wykresie tendencja może oznaczać, że...
Per l'interpretazione di un diagramma e la sua spiegazione
يمكن استخدام الرسم البياني إذن للتنبّؤ بـ...
Ten wykres pozwala nam przypuszczać, że...
Per esporre una previsione basata su un trend
نستطيع أن نتأوّل الرسم البيانيّ بأشكال عديدة. هو أولاً يبيّنُ...
Można ten wykres interpretować na kilka sposobów. Po pierwsze, pokazuje on...
Usato quando ci sono molteplici possibilità di interpretazione del grafico

Grafici, immagini e diagrammi - Legenda

الشكل... يمثل...
Rysunek... przedstawia...
Testo esplicativo del diagramma
الشكل... يبيّن...
Rysunek... pokazuje...
Testo esplicativo del diagramma
الرسم التوضيحي... يدرس...
Diagram...bada...
Testo esplicativo del diagramma
الرسم التوضيحي...يصوّر...
Diagram... zobrazowuje...
Testo esplicativo del diagramma