Coreano | Frasario - Scrittura accademica | Citazioni

Citazioni - Citazioni accademiche

Yazarın soyadı, yazarın adının baş harfleri. (Basım yılı). Kitabın adı. Basım yeri: yayınevinin adı.
작가의 성, 이름의 이니셜. (출판 년도) 책 제목. 출판사: 출판자 이름.
Sistema standard per molti tipi di pubblicazioni accademiche
Yazarın soyadı, yazarın adı. Kitabın adı. Basım yeri: yayınevi adı, yayın yılı.
작가의 성, 작가 이름. 책 제목. 출판사: 출판자 이름, 출판 년도.
Sistema standard per molti tipi di pubblicazioni accademiche
Yazarın soyadı ve isminin baş harfleri. Kitabın ismi. Basım sayısı [1. basım değilse] Basım yeri: yayınevinin adı; yayın yılı.
작가의 성 과 이름의 이니셜. 책 제목. 판 수 (제 1판이 아닌경우) 출판사: 출판자의 이름; 출판 년도.
Citazione di articoli e riviste