Russo | Frasario - Scrittura accademica | Citazioni

Citazioni - Citazioni accademiche

Författarens efternamn, författarens initialer. (Utgivningsår). Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren.
Фамилия автора, инициалы. (Год издания). Название книги. Город: название издательского дома.
Sistema standard per molti tipi di pubblicazioni accademiche
Författarens efternamn, Författarens förnamn. Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren, utgivningsår.
Имя автора, фамилия автора. Название книги. Город: название издательского дома, год издания.
Sistema standard per molti tipi di pubblicazioni accademiche
Författarens efternamn och initialer. Titeln på boken. # uppl. [om det inte är 1:a] Utgivningsort: Utgivarens namn, Utgivningsår.
Имя автора и инициалы. Название книги. № изд.[если это не первое издание] Город: название издательского дома, год издания.
Citazione di articoli e riviste