Coreano | Frasario - Scrittura accademica | Citazioni

Citazioni - Citazioni accademiche

Författarens efternamn, författarens initialer. (Utgivningsår). Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren.
작가의 성, 이름의 이니셜. (출판 년도) 책 제목. 출판사: 출판자 이름.
Sistema standard per molti tipi di pubblicazioni accademiche
Författarens efternamn, Författarens förnamn. Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren, utgivningsår.
작가의 성, 작가 이름. 책 제목. 출판사: 출판자 이름, 출판 년도.
Sistema standard per molti tipi di pubblicazioni accademiche
Författarens efternamn och initialer. Titeln på boken. # uppl. [om det inte är 1:a] Utgivningsort: Utgivarens namn, Utgivningsår.
작가의 성 과 이름의 이니셜. 책 제목. 판 수 (제 1판이 아닌경우) 출판사: 출판자의 이름; 출판 년도.
Citazione di articoli e riviste