Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Citazioni

Citazioni - Citazioni accademiche

No próprio texto, entre parênteses, depois da citação: sobrenome do autor em letras maiúsculas, ano da publicação, número da página.
Příjmení autora, iniciály autora. (Rok vydání). Název knihy Místo vydání: Jméno vydavatele.
Sistema standard per molti tipi di pubblicazioni accademiche
No próprio texto, entre parênteses, depois da citação: sobrenome do autor em letras maiúsculas, ano da publicação. O número da página é opcional.
Příjmení autora, jméno autora. Název knihy. Místo vydání: Jméno nakladatele, rok vydání.
Sistema standard per molti tipi di pubblicazioni accademiche
No próprio texto, entre parênteses, depois da citação: sobrenome do autor em letras maiúsculas, ano da publicação, número da página.
Příjmení autora a iniciály. Název knihy. číslo vydání [ne-li první] Místo vydání: Jméno vydavatele, rok vydání.
Citazione di articoli e riviste