Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Citazioni

Citazioni - Citazioni accademiche

作者姓,作者名缩写,(出版年份),书名,出版地,出版商。
Författarens efternamn, författarens initialer. (Utgivningsår). Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren.
Sistema standard per molti tipi di pubblicazioni accademiche
作者姓,作者名,书名,出版地,出版商,出版年份
Författarens efternamn, Författarens förnamn. Bokens titel. Utgivningsort: Namn på utgivaren, utgivningsår.
Sistema standard per molti tipi di pubblicazioni accademiche
作者姓和名缩写,书名,#版(如果不是第一版),出版地,出版商,出版年份
Författarens efternamn och initialer. Titeln på boken. # uppl. [om det inte är 1:a] Utgivningsort: Utgivarens namn, Utgivningsår.
Citazione di articoli e riviste