Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Citazioni

Citazioni - Citazioni accademiche

作者姓,作者名缩写,(出版年份),书名,出版地,出版商。
Nazwisko autora, inicjały autora. (rok wydania). Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa.
Sistema standard per molti tipi di pubblicazioni accademiche
作者姓,作者名,书名,出版地,出版商,出版年份
Nazwisko autora, imię autora. Tytuł książki. Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Sistema standard per molti tipi di pubblicazioni accademiche
作者姓和名缩写,书名,#版(如果不是第一版),出版地,出版商,出版年份
Nazwisko i inicjały autora. Tytuł książki, numer wydania (jeżeli nie jest to pierwsze wydanie). Miejsce wydania: nazwa wydawnictwa, rok wydania.
Citazione di articoli e riviste