Turco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Per riassumere la tesi
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Tóm lại...
Özetlemek gerekirse ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Tóm lại...
Kısacası ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Về tổng thể...
Sonuç olarak ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Nhìn chung...
Genel olarak ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
... bizi ... sonucuna götürür.
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
... có thể giúp chứng tỏ...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Nhìn nhận một cách khách quan...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Per fornire una conclusione definitiva
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Per spiegare gli obiettivi del lavoro