Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Per riassumere la tesi
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Összefoglalva, ...
Însumând totul...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Összefoglalva ...
Rezumând,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Összességében ...
Per ansamblu...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Egészében véve ...
În mare...
Per esporre una valutazione generale della tesi
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...ne duce la concluzia că...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Láthatjuk, hogy ...
Putem observa prin urmare că...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
A .... megértése segíthet felfedni ....
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Összevetve...
Pentru a restabili echilibrul...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Per fornire una conclusione definitiva
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro