Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Per riassumere la tesi
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Összefoglalva, ...
Podsumowując, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Összefoglalva ...
W podsumowaniu, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Összességében ...
W sumie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Egészében véve ...
Ogólnie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...prowadzi do wniosku, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Láthatjuk, hogy ...
Widzimy więc, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
A .... megértése segíthet felfedni ....
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Összevetve...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Per fornire una conclusione definitiva
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro