Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
We opened this paper by noting…
Per riassumere la tesi
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
The foregoing discussion has attempted to…
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
The hypotheses were tested with data covering…
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Összefoglalva, ...
To sum up…
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Összefoglalva ...
In summary, …
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Összességében ...
All in all…
Per esporre una valutazione generale della tesi
Egészében véve ...
By and large…
Per esporre una valutazione generale della tesi
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
…leads us to the conclusion that…
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
The arguments given above prove that…
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Láthatjuk, hogy ...
We can see then, that…
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
All of this points to the fact that…
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
A .... megértése segíthet felfedni ....
Understanding...can help reveal…
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Összevetve...
On balance…
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Per fornire una conclusione definitiva
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Per riconoscere i contributi di altri autori
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Per spiegare gli obiettivi del lavoro