Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
我们以说明...开始这篇论文
Per riassumere la tesi
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
前面的讨论旨在...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
假设被...方面的数据验证
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Összefoglalva, ...
总结来说,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Összefoglalva ...
归纳一下,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Összességében ...
总之,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Egészében véve ...
总体而言,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
...让我们得出...的结论
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
上述论据证实...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Láthatjuk, hogy ...
我们可以看出...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
所有这些都指向...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
A .... megértése segíthet felfedni ....
了解...可以帮助揭示...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Összevetve...
权衡一下,...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
因此,我们的论点是有一些因素...
Per fornire una conclusione definitiva
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Per spiegare gli obiettivi del lavoro