Vietnamita | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Luận án này mở đầu bằng luận điểm...
Per riassumere la tesi
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Qua việc thảo luận và phân tích các dữ liệu, luận án này muốn...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Các giả thuyết được kiểm nghiệm với dữ liệu liên quan tới...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Özetlemek gerekirse ...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Kısacası ...
Tóm lại...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Chúng tôi nhận thấy bài nghiên cứu này đã đóng góp thêm các kiến thức học thuật về các vấn đề...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Sonuç olarak ...
Về tổng thể...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Genel olarak ...
Nhìn chung...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... bizi ... sonucuna götürür.
... đã đưa chúng ta tới kết luận rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Những luận điểm trình bày ở phía trước đã chứng minh rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Daha sonra görebiliriz ki ...
Từ đó, ta có thể thấy rằng...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Tất cả những lập luận này đều dẫn tới kết luận...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
... có thể giúp chứng tỏ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Nhìn nhận một cách khách quan...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Chúng ta cần nhìn nhận một số hạn chế của bài nghiên cứu cũng như các lĩnh vực có thể được nghiên cứu thêm trong tương lai, cụ thể là...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Với những điểm đã được trình bày ở trên, luận án này chỉ ra một số các tác nhân...
Per fornire una conclusione definitiva
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Một số lập luận đưa ra trong luận án này không còn xa lạ với chúng ta...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Tuy nhiên, luận án này chú trọng vào ba khía cạnh chính...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Nghiên cứu này được thực hiện để giúp người đọc tìm hiểu thêm về...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro