Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Per riassumere la tesi
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Hypoteserna testades med data från ...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Özetlemek gerekirse ...
Sammanfattningsvis ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Kısacası ...
För att sammanfatta ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Sonuç olarak ...
Till slut...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Genel olarak ...
I stort sett/På det stora hela ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... bizi ... sonucuna götürür.
... leder oss till slutsatsen att ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Argumenten ovan visar att ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Daha sonra görebiliriz ki ...
Vi kan då se att ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Allt detta pekar på att ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Tarafsız olarak düşünürsek ...
På det hela taget ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Per fornire una conclusione definitiva
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro