Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Per riassumere la tesi
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Özetlemek gerekirse ...
Însumând totul...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Kısacası ...
Rezumând,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Sonuç olarak ...
Per ansamblu...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Genel olarak ...
În mare...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... bizi ... sonucuna götürür.
...ne duce la concluzia că...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Daha sonra görebiliriz ki ...
Putem observa prin urmare că...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Pentru a restabili echilibrul...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Per fornire una conclusione definitiva
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro