Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Per riassumere la tesi
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Özetlemek gerekirse ...
Podsumowując, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Kısacası ...
W podsumowaniu, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Sonuç olarak ...
W sumie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Genel olarak ...
Ogólnie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... bizi ... sonucuna götürür.
...prowadzi do wniosku, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Daha sonra görebiliriz ki ...
Widzimy więc, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Per fornire una conclusione definitiva
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro