Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Per riassumere la tesi
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Özetlemek gerekirse ...
Abych to shrnul(a),...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Kısacası ...
Souhrnně lze říci,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Sonuç olarak ...
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Genel olarak ...
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... bizi ... sonucuna götürür.
... nás vede k závěru, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Daha sonra görebiliriz ki ...
Vidíme tedy, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Pochopení... může pomoci odhalit...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Zároveň...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Per fornire una conclusione definitiva
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro