Svedese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Per riassumere la tesi
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Hypoteserna testades med data från ...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
สรุปทั้งหมด...
Sammanfattningsvis ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
โดยสรุป...
För att sammanfatta ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
ทั้งหมด...
Till slut...
Per esporre una valutazione generale della tesi
โดยภาพรวมแล้ว...
I stort sett/På det stora hela ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
... leder oss till slutsatsen att ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Argumenten ovan visar att ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Vi kan då se att ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Allt detta pekar på att ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
โดยสมดุลแล้ว...
På det hela taget ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Per fornire una conclusione definitiva
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro