Thailandese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
เราเปิดรายงานโดยการเขียนว่า...
Per riassumere la tesi
Ovanstående diskussion har försökt att ...
การอภิปรายก่อนหน้านี้นั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypoteserna testades med data från ...
สมมติฐานได้ถูกตรวจสอบด้วยการครอบคลุมข้อมูล...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Sammanfattningsvis ...
สรุปทั้งหมด...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
För att sammanfatta ...
โดยสรุป...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
เรารู้สึกว่าการเรียนของเราได้พัฒนาความเข้าใจทางด้านวิชาการของปัจจัยต่างๆ...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Till slut...
ทั้งหมด...
Per esporre una valutazione generale della tesi
I stort sett/På det stora hela ...
โดยภาพรวมแล้ว...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... leder oss till slutsatsen att ...
...นำเราไปสู่บทสรุปที่ว่า...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenten ovan visar att ...
ข้อถกเถียงด้านบนพิสูจน์ได้ว่า...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vi kan då se att ...
เราสามารถเห็นได้ว่า...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Allt detta pekar på att ...
ประเด็นทั้งหมดเหล่านี้ชี้ให้เห็นข้อเท็จจริงที่ว่า...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
การเข้าใจ...สามารถช่วยคุณเปิดเผย...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
På det hela taget ...
โดยสมดุลแล้ว...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
การจำกัดสายอาชีพการเรียนสำหรับการวิจัยในอนาคตจะถูกกล่าวถึง...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีปัจจัยที่...
Per fornire una conclusione definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
อย่างชัดเจนแล้ว เงื่อนไขบางประการที่เราได้นำเสนอนั้นไม่ได้ไม่เหมือนใครเสมอไป...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
อย่างไรก็ตาม เราได้รับผลงานทั้งหมดในทั้งหมด 3 สาขางาน
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
การเรียนรู้ของเรานั้นเปรียบเสมือนเป็นหน้าต่างเพื่อให้เราเข้าใจได้ถึงกระบวนการการเข้าใจ
Per spiegare gli obiettivi del lavoro