Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Per riassumere la tesi
Ovanstående diskussion har försökt att ...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypoteserna testades med data från ...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Sammanfattningsvis ...
Podsumowując, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
För att sammanfatta ...
W podsumowaniu, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Till slut...
W sumie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
I stort sett/På det stora hela ...
Ogólnie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... leder oss till slutsatsen att ...
...prowadzi do wniosku, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenten ovan visar att ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vi kan då se att ...
Widzimy więc, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Allt detta pekar på att ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
På det hela taget ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Per fornire una conclusione definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro