Greco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Per riassumere la tesi
Ovanstående diskussion har försökt att ...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypoteserna testades med data från ...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Sammanfattningsvis ...
Εν περιλήψει,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
För att sammanfatta ...
Εν ολίγοις,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Till slut...
Εν συντομία,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
I stort sett/På det stora hela ...
Σε γενικές γραμμές,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... leder oss till slutsatsen att ...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenten ovan visar att ...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vi kan då se att ...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Allt detta pekar på att ...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
På det hela taget ...
Συνοπτικά...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Per fornire una conclusione definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro