Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Per riassumere la tesi
Ovanstående diskussion har försökt att ...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypoteserna testades med data från ...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Sammanfattningsvis ...
結論として、・・・・
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
För att sammanfatta ...
まとめると、・・・・
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Till slut...
全体に目を向けると、・・・・
Per esporre una valutazione generale della tesi
I stort sett/På det stora hela ...
全般的に見て、・・・・
Per esporre una valutazione generale della tesi
... leder oss till slutsatsen att ...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenten ovan visar att ...
前述の議論は・・・・を証明している。
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vi kan då se att ...
・・・・ということが見て取れる。
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Allt detta pekar på att ...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
På det hela taget ...
あらゆる点から見て、・・・・
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
したがって、・・・・という事実がある。
Per fornire una conclusione definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Per riconoscere i contributi di altri autori
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Per spiegare gli obiettivi del lavoro