Danese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Vi inledde denna uppsats/avhandling med att notera ...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Per riassumere la tesi
Ovanstående diskussion har försökt att ...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hypoteserna testades med data från ...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Sammanfattningsvis ...
Til at opsummere...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
För att sammanfatta ...
Summarisk,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Vi anser att vår studie ökar den akademisk förståelsen för de faktorer som ...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Till slut...
Alt i alt...
Per esporre una valutazione generale della tesi
I stort sett/På det stora hela ...
I det store og hele...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... leder oss till slutsatsen att ...
...fører os til den konklusion at...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumenten ovan visar att ...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Vi kan då se att ...
Vi kan derefter se at...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Allt detta pekar på att ...
Alt dette peger på det faktum at...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Att förstå ... kan hjälpa till att uppdaga ...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
På det hela taget ...
Ligevægtigt...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Ett antal begränsande faktorer för vår studie och områden för framtida forskning bör nämnas ...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Således är resultaten av vår sats att det finns ett antal faktorer som ...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Per fornire una conclusione definitiva
Uppenbarligen är en del av våra förslag inte helt unika ...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Däremot menar vi att vår studie har bidragit till faktorer inom tre områden ...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Vår studie har till uppgift att erbjuda en inblick i processen ...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro