Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Мы начали доклад с того, что...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Per riassumere la tesi
Последующее обсуждение было попыткой...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Гипотезы были проверены на практике путем...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Подводя итог...
Összefoglalva, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Подводя итог...
Összefoglalva ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
В целом...
Összességében ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
В общем...
Egészében véve ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... позволяет нам сделать вывод, что...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Таким образом мы видим, что...
Láthatjuk, hogy ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Все это указывает на то, что...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
В балансе...
Összevetve...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Per fornire una conclusione definitiva
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Per spiegare gli obiettivi del lavoro