Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Мы начали доклад с того, что...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Per riassumere la tesi
Последующее обсуждение было попыткой...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Гипотезы были проверены на практике путем...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Подводя итог...
Însumând totul...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Подводя итог...
Rezumând,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
В целом...
Per ansamblu...
Per esporre una valutazione generale della tesi
В общем...
În mare...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... позволяет нам сделать вывод, что...
...ne duce la concluzia că...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Таким образом мы видим, что...
Putem observa prin urmare că...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Все это указывает на то, что...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
В балансе...
Pentru a restabili echilibrul...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Per fornire una conclusione definitiva
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro