Nederlandese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Мы начали доклад с того, что...
We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Per riassumere la tesi
Последующее обсуждение было попыткой...
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Гипотезы были проверены на практике путем...
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Подводя итог...
Samengevat ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Подводя итог...
Samenvattend ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
В целом...
Al met al ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
В общем...
Over het geheel ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... позволяет нам сделать вывод, что...
... leidt ons tot de conclusie dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Таким образом мы видим, что...
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Все это указывает на то, что...
Alles wijst erop dat ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
В балансе...
Over het geheel genomen ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Per fornire una conclusione definitiva
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Per spiegare gli obiettivi del lavoro