Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Мы начали доклад с того, что...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Per riassumere la tesi
Последующее обсуждение было попыткой...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Подводя итог...
Yhteenvetona...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Подводя итог...
Yhteenvetona...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
В целом...
Kaiken kaikkiaan
Per esporre una valutazione generale della tesi
В общем...
Yleisesti ottaen
Per esporre una valutazione generale della tesi
... позволяет нам сделать вывод, что...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Таким образом мы видим, что...
Näemme siis, että...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Все это указывает на то, что...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
В балансе...
Kaiken kaikkiaan
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Per fornire una conclusione definitiva
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro