Danese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Мы начали доклад с того, что...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Per riassumere la tesi
Последующее обсуждение было попыткой...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Гипотезы были проверены на практике путем...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Подводя итог...
Til at opsummere...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Подводя итог...
Summarisk,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
В целом...
Alt i alt...
Per esporre una valutazione generale della tesi
В общем...
I det store og hele...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... позволяет нам сделать вывод, что...
...fører os til den konklusion at...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Таким образом мы видим, что...
Vi kan derefter se at...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Все это указывает на то, что...
Alt dette peger på det faktum at...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
В балансе...
Ligevægtigt...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Per fornire una conclusione definitiva
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro