Ungherese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Annak a tudatában kezdtünk bele ebbe a dolgozatba, hogy ...
Per riassumere la tesi
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Az előbbiekben kifejtett értekezés azt kísérelte meg, hogy ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
A hipotézist teszteltük az alábbi adatokkal: ....
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Însumând totul...
Összefoglalva, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Rezumând,...
Összefoglalva ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Úgy gondoljuk, hogy tanulmányunk növeli a ... szakmai megértését.
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Per ansamblu...
Összességében ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
În mare...
Egészében véve ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...ne duce la concluzia că...
.... ahhoz a következtetéshez vezet minket, hogy ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
A fent említett érvek alátámasztják azt, hogy ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Putem observa prin urmare că...
Láthatjuk, hogy ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Toate aceste argumente indică faptul că...
Mindezekek arra a tényre mutatnak, hogy ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
A .... megértése segíthet felfedni ....
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Pentru a restabili echilibrul...
Összevetve...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
A szakdolgozat számos korlátozó tényezőjét és jövőbeli kutatási területeket is meg kell említenünk ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Így a dolgozatban számos tényező található, amely ...
Per fornire una conclusione definitiva
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Természetesen néhány felvetés, amelyeket tettem nem teljesen eredetiek/újak ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Mindamellett a tanulmány eredményei három területre bonthatóak ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
A szakdolgozat célja, hogy segítsen jobban megérteni a ... működését/folyamatát
Per spiegare gli obiettivi del lavoro