Turco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Bu çalışmayı ...'u not ederek açtık.
Per riassumere la tesi
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Süregelen tartışma ...'a yönelikti.
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hipotezler ...'ı kapsayan veriler ile test edildi.
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Însumând totul...
Özetlemek gerekirse ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Rezumând,...
Kısacası ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Bizce çalışmamız ... faktörünün bilimsel açıdan anlaşılma sürecini geliştirmiştir.
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Per ansamblu...
Sonuç olarak ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
În mare...
Genel olarak ...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...ne duce la concluzia că...
... bizi ... sonucuna götürür.
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Yukarıda verilen argümanlar da gösteriyor ki ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Putem observa prin urmare că...
Daha sonra görebiliriz ki ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Toate aceste argumente indică faptul că...
Tüm bunların işaret ettiği üzere ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
...'ı anlamak ...'u açığa çıkarabilir.
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Pentru a restabili echilibrul...
Tarafsız olarak düşünürsek ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Çalışmamız ve gelecekteki çalışmalar için birkaç sınırılayıcı faktörden bahsetmek gerekir ki ...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Tezimiz ile ilgili olarak birkaç faktör var ki ...
Per fornire una conclusione definitiva
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Açıkçası önermelerimizden bazıları çok özgün değil ...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Çalışmamızın üç farklı alana olan katkısını kabul etsek de ...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Çalışmamız ... sürecinin anlaşılmasına açılan bir pencere olarak hizmet veriyor.
Per spiegare gli obiettivi del lavoro