Russo | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Мы начали доклад с того, что...
Per riassumere la tesi
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Последующее обсуждение было попыткой...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Гипотезы были проверены на практике путем...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Însumând totul...
Подводя итог...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Rezumând,...
Подводя итог...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Per ansamblu...
В целом...
Per esporre una valutazione generale della tesi
În mare...
В общем...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...ne duce la concluzia că...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Putem observa prin urmare că...
Таким образом мы видим, что...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Toate aceste argumente indică faptul că...
Все это указывает на то, что...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Pentru a restabili echilibrul...
В балансе...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Per fornire una conclusione definitiva
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Per riconoscere i contributi di altri autori
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro