Cinese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
我们以说明...开始这篇论文
Per riassumere la tesi
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
前面的讨论旨在...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
假设被...方面的数据验证
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Însumând totul...
总结来说,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Rezumând,...
归纳一下,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
我们认为该研究加强了...方面的学术理解
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Per ansamblu...
总之,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
În mare...
总体而言,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...ne duce la concluzia că...
...让我们得出...的结论
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
上述论据证实...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Putem observa prin urmare că...
我们可以看出...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Toate aceste argumente indică faptul că...
所有这些都指向...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
了解...可以帮助揭示...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Pentru a restabili echilibrul...
权衡一下,...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
未来研究可以关注本次研究中的一些限制...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
因此,我们的论点是有一些因素...
Per fornire una conclusione definitiva
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
显然,我们提出的部分主张并不独特...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
但是,我们认为论文主要贡献来自于三个领域...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
我们的研究可以作为对...过程理解的一个窗口
Per spiegare gli obiettivi del lavoro