Ceco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Na začátku této práce bylo zmíněno...
Per riassumere la tesi
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Výše uvedená diskuse nad daným tématem se pokusila...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Hypotézy byly vyvraceny či potvrzovány daty objasňující...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Însumând totul...
Abych to shrnul(a),...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Rezumând,...
Souhrnně lze říci,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Cítíme, že naše studie zkvalitňuje akademické povědomí činitelů...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Per ansamblu...
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
În mare...
Celkem vzato...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...ne duce la concluzia că...
... nás vede k závěru, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Argumenty uvedené výše prokazují, že...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Putem observa prin urmare că...
Vidíme tedy, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Toate aceste argumente indică faptul că...
To vše poukazuje na skutečnost, že...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Pochopení... může pomoci odhalit...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Pentru a restabili echilibrul...
Zároveň...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Měla by být zmíněna určitá omezení dané studie a oblasti pro budoucí výzkum...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
S ohledem na tuto práci existuje řada faktorů, které...
Per fornire una conclusione definitiva
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Je zřejmé, že některé z návrhů, které byly předloženy, nejsou zcela unikátní...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Nicméně, přínos naší práce spočívá ve třech oblastech...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Naše studie slouží jako výklad pro pochopení procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro