Arabo | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Per riassumere la tesi
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Însumând totul...
لتلخيص ما سبق...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Rezumând,...
إجمالاً، ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Per ansamblu...
إجمالا...
Per esporre una valutazione generale della tesi
În mare...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...ne duce la concluzia că...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Putem observa prin urmare că...
نستطيع أن نرى أنّ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Toate aceste argumente indică faptul că...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Pentru a restabili echilibrul...
في نهاية الأمر...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Per fornire una conclusione definitiva
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro