Polacco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Este trabalho começou apontando...
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Per riassumere la tesi
A prévia discussão buscou...
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
As hipóteses foram testadas com os dados relativos à/ao...
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Resumindo, ...
Podsumowując, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Em suma, ...
W podsumowaniu, ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Percebe-se que o este estudo reforça a compreensão acadêmica dos fatores...
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Em síntese, ...
W sumie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
De modo geral, ...
Ogólnie...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...nos leva à conclusão de que...
...prowadzi do wniosku, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Os argumentos apresentados acima provam que ...
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Pode-se ver então que...
Widzimy więc, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Tudo isso aponta para o fato que ...
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
O entendimento de/do/da... pode ajudar a revelar...
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Recapitulando, ...
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Uma série de limitações deste estudo e áreas de investigação futura devem ser mencionadas...
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Assim, a tese é que existe uma série de fatores que...
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Per fornire una conclusione definitiva
Obviamente, algumas proposições demostradas não são totalmente exclusivas...
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Per riconoscere i contributi di altri autori
No entanto, considera-se que a contribuição deste trabalho está em três áreas ...
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Este estudo auxilia a compreensão do processo...
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro