Rumeno | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Am început această lucrare trecând în revistă faptul că...
Per riassumere la tesi
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Discuţia precedentă s-a dorit a (fi)...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Ipotezele au fost testate cu date acoperind...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Podsumowując, ...
Însumând totul...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
W podsumowaniu, ...
Rezumând,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Considerăm că studiul de faţă sporeşte înţelegerea la nivel academic a factorilor...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
W sumie...
Per ansamblu...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Ogólnie...
În mare...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...prowadzi do wniosku, że...
...ne duce la concluzia că...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumentele de mai sus demonsetrează faptul că...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Widzimy więc, że...
Putem observa prin urmare că...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Toate aceste argumente indică faptul că...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Înţelegând faptul că...putem ajunge la concluzia că...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Pentru a restabili echilibrul...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Un număr de limitări impuse studiului şi domeniului sunt demne de a fi menţionate...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Prin urmare, susţinem faptul că există un număr de factori care...
Per fornire una conclusione definitiva
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
În mod sigur unele dintre ipotezele emise aici nu sunt totalmente unice...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Totuși, considerăm că aportul adus de lucrare se bazează pe trei aspecte...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Studiul nostru se doreşte a fi o oportunitate de a înţelege procesul de...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro