Greco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Per riassumere la tesi
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Podsumowując, ...
Εν περιλήψει,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
W podsumowaniu, ...
Εν ολίγοις,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
W sumie...
Εν συντομία,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Ogólnie...
Σε γενικές γραμμές,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...prowadzi do wniosku, że...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Widzimy więc, że...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Συνοπτικά...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Per fornire una conclusione definitiva
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro