Giapponese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
・・・・に触れることで論文を書き始めたが、
Per riassumere la tesi
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
前述の議論は・・・・するためのものだった。
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
この仮説を・・・・のデータを用いて確かめてきた。
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Podsumowując, ...
結論として、・・・・
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
W podsumowaniu, ...
まとめると、・・・・
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
私たちの研究は・・・・という事項を学術的に強固なものにした。
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
W sumie...
全体に目を向けると、・・・・
Per esporre una valutazione generale della tesi
Ogólnie...
全般的に見て、・・・・
Per esporre una valutazione generale della tesi
...prowadzi do wniosku, że...
・・・・は・・・・という結果を導いている。
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
前述の議論は・・・・を証明している。
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Widzimy więc, że...
・・・・ということが見て取れる。
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
これらの全てが・・・・という事実を示している。
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
・・・・を理解することは・・・・を明らかにしてくれる。
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
あらゆる点から見て、・・・・
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
私たちの研究の制限事項や今後の研究分野は・・・・で述べられる。
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
したがって、・・・・という事実がある。
Per fornire una conclusione definitiva
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
確かに、私たちが提案した事柄のすべてが優れているわけではないが、・・・・
Per riconoscere i contributi di altri autori
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
しかしながら、私たちの提議は次の3つの分野に基づいている。
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
私たちの研究は・・・・の過程を理解する窓口になる。
Per spiegare gli obiettivi del lavoro