Finlandese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Aloitimme tutkimuksemme huomaamalla...
Per riassumere la tesi
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
Edellinen keskustelu on pyrkinyt...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hypoteesit testattiin aineistolla, joka koski...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Podsumowując, ...
Yhteenvetona...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
W podsumowaniu, ...
Yhteenvetona...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Uskomme, että tutkimuksemme edistää ... tekijöiden akateemista ymmärtämistä...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
W sumie...
Kaiken kaikkiaan
Per esporre una valutazione generale della tesi
Ogólnie...
Yleisesti ottaen
Per esporre una valutazione generale della tesi
...prowadzi do wniosku, że...
...johtaa meidät siihen lopputulokseen, että...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Yllä olevat perustelut todistavat, että...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Widzimy więc, że...
Näemme siis, että...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Kaikki tämä viittaa siihen, että...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
... ymmärtäminen voi auttaa ... avaamisessa...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Kaiken kaikkiaan
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Tutkielmaamme liittyvät rajoitukset on hyvä mainita tulevia tutkimuksia varten...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Täten, väitteemme on, että nämä eri tekijät...
Per fornire una conclusione definitiva
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Selvästikään kaikki esitetyt ehdotukset eivät ole täysin omaperäisiä...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Kuitenkin, esitämme, että tutkimuksemme panos vaikuttaa kolmella alueella...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Tutkimuksemme toimii ikkunana kohti ... prosessin parempaa ymmärtämistä...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro