Danese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
Wi begyndte denne opgave med henvisning til...
Per riassumere la tesi
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
den føromtalte diskussion har forsøgt at...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
Hypotesen blev testet med data dækning...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Podsumowując, ...
Til at opsummere...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
W podsumowaniu, ...
Summarisk,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
Vi føler at vores undersøgelse forøger den akademiske forståelse af de faktorer...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
W sumie...
Alt i alt...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Ogólnie...
I det store og hele...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...prowadzi do wniosku, że...
...fører os til den konklusion at...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
Argumenterne angivet ovenover beviser at...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Widzimy więc, że...
Vi kan derefter se at...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
Alt dette peger på det faktum at...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
At forstå... kan hjælpe med at afsløre...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
Ligevægtigt...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
Et antal af begrænsninger af vores undersøgelse og områder til fremtidig research burde blive nævnt...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
Således, vores afhandling er at der er et antal af faktorer som...
Per fornire una conclusione definitiva
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
Nogle af de forslag vi er kommet med er tydeligvis ikke fuldstændig unik...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
Dog, fremlægger vi at vores afhandlings bidrag hviler på tre områder...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
Vores undersøgelse tjener som et vindue for at give en forståelse af processen...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro