Arabo | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia...
افتتحنا هذه الورقة بملاحظة...
Per riassumere la tesi
W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam próbę...
وقد حاولت المناقشة المذكورة أعلاه أنْ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych obejmujących...
تم اختبار الفرضيات دون الكشف عن البيانات
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Podsumowując, ...
لتلخيص ما سبق...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
W podsumowaniu, ...
إجمالاً، ...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia czynników...
نرى أن دراستنا تعزّزُ الفهم الأكاديمي للعوامل...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
W sumie...
إجمالا...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Ogólnie...
إذا أخذنا كل شيء بعين الاعتبار...
Per esporre una valutazione generale della tesi
...prowadzi do wniosku, że...
...يقودنا إلى الاستنتاج أنّ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że...
تكشف البراهين المقدمة أعلاه أنّ...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Widzimy więc, że...
نستطيع أن نرى أنّ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Wszystko to wskazuje na fakt, że...
يشير كل هذا إلى حقيقة أنّ...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu...
الفهم... يستطيع أن يكشف أنّ...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Ogólnie rzecz biorąc, ...
في نهاية الأمر...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Należy mieć na uwadze szereg czynników ograniczających naszą pracę, jak i obszar przyszłych badań...
يجب ذكر عدد من القيود في دراستنا ومجالات بحثنا لأجل مشاريع بحثية مستقبلية...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu czynników, które...
هكذا، تُظهر أطروحتنا أنه ثمة عدة عوامل...
Per fornire una conclusione definitiva
Oczywiście, niektóre z przedstawionych w pracy propozycji nie należą do najnowszych odkryć...
من الواضحِ أنّ بعض المقترحات التي عرضناها ليست فريدة...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej pracy opiera się na trzech obszarach...
ومع ذلك فإننا نسلّم بأنّ مسامهمة ورقتنا تقوم على ثلاثة مجالات...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Nasze badanie ma na celu zrozumienie procesu...
تقوم دراستنا بدورِ النافذة على فهم عملية...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro