Russo | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Мы начали доклад с того, что...
Per riassumere la tesi
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Последующее обсуждение было попыткой...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Гипотезы были проверены на практике путем...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Samengevat ...
Подводя итог...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Samenvattend ...
Подводя итог...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Мы полагаем, что наше исследование поможет понять факторы...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Al met al ...
В целом...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Over het geheel ...
В общем...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... позволяет нам сделать вывод, что...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Аргументы, приведенные выше доказывают, что...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Таким образом мы видим, что...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Alles wijst erop dat ...
Все это указывает на то, что...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Понимание того, что... может помочь обнаружить...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Over het geheel genomen ...
В балансе...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
К сожалению, нам не удалось..., поскольку... . В дальнейшем мы планируем...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Таким образом, существует ряд факторов, которые...
Per fornire una conclusione definitiva
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Несомненно некоторые из выдвинутых нами предложений не являются абсолютно уникальными
Per riconoscere i contributi di altri autori
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Однако мы полагаем, данная работа может иметь практическое значение для трех областей
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Наше исследование служит ключем к пониминию процесса...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro