Inglese | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
We opened this paper by noting…
Per riassumere la tesi
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
The foregoing discussion has attempted to…
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
The hypotheses were tested with data covering…
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Samengevat ...
To sum up…
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Samenvattend ...
In summary, …
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
We feel that our study enhances academic understanding of the factors…
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Al met al ...
All in all…
Per esporre una valutazione generale della tesi
Over het geheel ...
By and large…
Per esporre una valutazione generale della tesi
... leidt ons tot de conclusie dat ...
…leads us to the conclusion that…
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
The arguments given above prove that…
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
We can see then, that…
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Alles wijst erop dat ...
All of this points to the fact that…
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Understanding...can help reveal…
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Over het geheel genomen ...
On balance…
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
A number of restrictions of our study and areas for future research should be mentioned…
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Thus, our thesis is that there are a number of factors that…
Per fornire una conclusione definitiva
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Clearly, some of propositions that we have offered are not entirely unique…
Per riconoscere i contributi di altri autori
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
However, we submit that the contribution of our paper rests on three areas…
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Our study serves as a window to an understanding of the process…
Per spiegare gli obiettivi del lavoro