Greco | Frasario - Scrittura accademica | Chiusura

Chiusura - Riassumendo

We zijn dit werkstuk begonnen met de these ...
Ξεκινήσαμε αυτό το έργο δηλώνοντας,...
Per riassumere la tesi
De voorafgaande discussie heeft getracht te ...
Η προηγηθείσα συζήτηση έχει επιχειρήσει να...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
De hypothesen werden getoetst met behulp van gegevens die ... omvatten.
Οι υποθέσεις εξετάστηκαν χρησιμοποιώντας δεδομένα που σχετίζονται με...
Per descrivere i dati utilizzati e come essi hanno contribuito al consolidamento delle tue argomentazioni
Samengevat ...
Εν περιλήψει,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro
Samenvattend ...
Εν ολίγοις,...
Per spiegare quello che si è cercato di raggiungere con questo lavoro

Chiusura - Conclusione

Wij denken dat onze studie het academische begrip voor de factoren van ... vergroten kan.
Πιστεύουμε ότι η μελέτη μας ενισχύει την ακαδημαϊκή κατανόηση των παραγόντων που...
Per fornire una visione d'insieme della tesi ed esporre l'esito principale del lavoro
Al met al ...
Εν συντομία,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
Over het geheel ...
Σε γενικές γραμμές,...
Per esporre una valutazione generale della tesi
... leidt ons tot de conclusie dat ...
... Μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
De bovengenoemde argumenten bewijzen dat ...
Τα παραπάνω επιχειρήματα αποδεικνύουν ότι...
Per introdurre la conclusione definitiva e supportarla con delle argomentazioni
Voor ons wordt daaruit duidelijk dat ...
Μπορούμε να δείξουμε ότι...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Alles wijst erop dat ...
Όλα αυτά δείχνουν ότι...
Per introdurre la conclusione definitiva, dopo aver illustrato le argomentazioni
Het begrip voor ... kan helpen ... te openbaren.
Η κατανόηση της... μπορεί να βοηθήσει στην αποκάλυψη της...
Per mettere in evidenza i fattori che confermano la tua tesi
Over het geheel genomen ...
Συνοπτικά...
Per valutare in maniera imparziale i tuoi risultati
Een reeks van beperkingen in onze studie en de daaruit ontstane toekomstige onderzoeksgebieden moeten op deze plaats worden genoemd ...
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθούν οι περιορισμοί που είχε η μελέτη μας και ορισμένοι τομείς που μπορούν να αναλυθούν στο μέλλον...
Per ammettere i possibili limiti della tua tesi
Daarom luidt onze these dat er een reeks van factoren is, die ...
Έτσι, θέση μας είναι ότι υφίστανται ορισμένοι παράγοντες που...
Per fornire una conclusione definitiva
Natuurlijk zijn sommige van de door ons aangeboden voorstellen niet geheel uniek ...
Σαφώς, ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε γράψει δεν είναι εντελώς μοναδικές...
Per riconoscere i contributi di altri autori
Wij denken echter dat ons werkstuk op drie gebieden een bijdrage heeft geleverd ...
Παρ 'όλα αυτά, πιστεύουμε ότι το έργο μας βασίζεται σε τρία σημεία...
Per enfatizzare le conclusioni della tesi
Onze studie dient als mogelijkheid om het proces van ... te begrijpen.
Η μελέτη μας οδηγεί σε μια διαδικασία κατανόησης...
Per spiegare gli obiettivi del lavoro